close icon
Welkom bij Copykrea

We hebben ontdekt dat u van een andere locatie bladert naar degene die overeenkomt met deze website. We hebben geen website voor het land waar u ons van bezoekt, maar we hebben een wereldwijde website. Bevestig welke site u wilt bezoeken.


Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op Copykrea te verbeteren; lees verder voor meer informatie.

Informatie over cookies

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving is het verplicht om de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor alle webpagina's die gebruik maken van cookies, voordat deze navigeert.

Wat zijn cookies?

Cookies en andere soortgelijke technologieën, zoals local shared objects, flash cookies of pixels, zijn hulpmiddelen die door webservers worden gebruikt om informatie over hun bezoekers op te slaan en op te vragen, en om een correcte werking van de site aan te bieden.

Door deze hulpmiddelen kan de webserver bepaalde gegevens over de gebruiker onthouden, zoals zijn voorkeuren voor het bekijken van de pagina's van die server, naam en wachtwoord, dienst die hem het meest interesseert, enz.

Cookies die onder de regelgeving vallen en uitgezonderde cookies

Volgens de EU-richtlijn zijn de cookies waarvoor de geïnformeerde toestemming van de gebruiker vereist is, analytische cookies en reclame- en affiliatiecookies, met uitzondering van cookies van technische aard en cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website of voor de levering van uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde diensten.

Typen cookies

Afhankelijk van het doel:

Volgens de eigenschap:

Volgens de bewaartermijn:

Verwerking van persoonsgegevens

eCommProjects Internet S.L. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Belanghebbende en informeert u dat deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679, van 27 april 2016 ( GDPR), zodat de volgende verwerkingsinformatie wordt verstrekt:

Rechten van de betrokkene:

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen:

eCommProjects Internet S.L. C/Azorín 140 - 24010 León, León (Spain). Email: [email protected]

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: [email protected]