close icon
Welkom bij Copykrea

We hebben ontdekt dat u van een andere locatie bladert naar degene die overeenkomt met deze website. We hebben geen website voor het land waar u ons van bezoekt, maar we hebben een wereldwijde website. Bevestig welke site u wilt bezoeken.


Garantie en retourzendingen

Problemen met uw afdrukken? Maak je geen zorgen, wij lossen ze voor je op.

Uw tevredenheid is ons hoofddoel en juist daarom zal de klantenservice van Copykrea, als er bij ontvangst van uw indrukken iets niet klopt met wat u had aangevraagd of als u een fout opmerkt, u altijd de beste oplossing bieden om uw incident op te lossen. Neem contact met ons op en wij lossen het voor u op.

Incidenten en retouren

Als u bij ontvangst van uw bestelling fouten ontdekt in de bedrukking of binding of dat u een bestelling mist, kunt u aanspraak maken op vervanging of terugbetaling. U hebt een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van uw exemplaren.

Claims en/of incidenten moeten worden gemeld door een e-mail te sturen naar [email protected] of een claim in te dienen in de klantenzone, met een korte beschrijving van het probleem en foto's en/of video's en het bestelnummer.

Onze klantenservice zal eraan werken om het probleem op te lossen en zal contact met u opnemen wanneer dat nodig is. Van Copykrea kan de terugbetaling van foutieve of beschadigde documenten worden aangeboden (als het document perfect leesbaar is, wordt slechts een evenredige terugbetaling van de veroorzaakte schade gedaan); en/of aanbieden om ze op te halen voor een controle ter plaatse van het incident. In dit geval zal contact worden opgenomen met de klant om het ophalen van het defecte product te regelen. Als er na ontvangst van de afdrukken in onze faciliteiten tekenen zijn van manipulatie of wijzigingen buiten Copykrea, zijn alle gegenereerde verzendkosten voor rekening van de klant.

Als de bestelling inderdaad gebreken vertoont, slecht gedrukt of gebonden is, of een document ontbreekt, zullen wij overgaan tot reparatie, vervanging, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst (al naar gelang het geval), procedures die kosteloos zijn voor de gebruiker.

Van haar kant zal terugbetaling voor retourzendingen, drukfouten of het ontbreken van documenten plaatsvinden via de bij de aankoop gebruikte betaalmethode. Vanaf Copykrea zal het bedrag niet worden terugbetaald of de koopwaar opnieuw worden verzonden totdat de drukfout of het ontbreken van de door de gebruiker toegezonden documenten is geverifieerd. De terugbetaling vindt plaats binnen 15 werkdagen na ontvangst en verificatie van de voorwaarden voor ontvangst van de zending. De maximale termijn voor de vastgestelde betaling is één maand.

Aan de andere kant, als de bestelling om redenen die te wijten zijn aan de klant en niet aan het transportbedrijf of Copykrea niet op het aangegeven adres kan worden afgeleverd, hebben wij van Copykrea maximaal 30 dagen om de bestelling opnieuw te verzenden. Wij behouden ons het recht voor om opnieuw verzendkosten aan te rekenen, zelfs als deze voor de klant gratis waren op het moment van de aankoop. De gebruiker wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.

Vanuit Copykrea nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid wanneer de levering van de impressies niet binnen de geschatte termijn plaatsvindt om redenen die te wijten zijn aan het transportbedrijf. Als de vertraging in de ontvangst daarentegen te wijten is aan problemen in ons productiecentrum (u hebt een prioritaire productiemethode aangevraagd, maar u ontvangt deze alsof het een standaardproductie betreft), kunt u een retourzending aanvragen.

Behandeling van uw bestanden

Alle bestanden die u naar Copykrea stuurt om te laten drukken, worden met de grootste vertrouwelijkheid behandeld. Alleen het personeel van ons productiecentrum en de klantenservice, in het geval dat er een incident is, hebben er toegang toe.

De bestanden worden 90 dagen bewaard vanaf de datum van aanvraag van de werkzaamheden, daarna worden ze vernietigd.

Opzegging van opdracht (herroeping)

In onze online printservice kun je, zodra je je bestelling hebt voltooid, deze niet meer annuleren (herroepingsrecht). Annulering of wijziging van je bestelling wordt alleen geaccepteerd als de productie in onze werkplaats nog niet is begonnen. Om de status van je bestelling te controleren, kun je contact opnemen met onze klantenservice. Zij zullen je informeren of je je bestelling kunt annuleren of wijzigen.

Garantie

Copykrea is niet verantwoordelijk voor gebreken veroorzaakt door nalatigheid, slagen, gebruik of onjuiste behandeling of voor slijtage veroorzaakt door normaal gebruik van de producten.